Teambuilding outdoor

Een effectieve training middels inspirerende en leuke teambuilding activiteiten.

Boeken
Programma

Kanoa biedt een effectieve training middels inspirerende en leuke teambuilding activiteiten. Het Zeeuws Teambuildings circuit bestaat uit verschillende teamopdrachten waarbij onderlinge samenwerking en communicatie centraal staan. Je werkt met collega’s op een speelse manier aan teamopdrachten waarbij onderlinge samenwerking en communicatie centraal staan. 

Programma 

Aankomst en ontvangst met koffie/thee. Het voorgestelde doel van het programma wordt besproken. We starten, na een uitgebreide instructie en uitleg van de verschillende doelstellingen per opdracht, met het teambuildings parcours dat tot 12 verschillende samenwerkingsopdrachten omvat. In samenspraak worden de juiste ativiteiten gekozen. Er kan o.a. gekozen worden uit:

Katapult bouwen & schieten

Er wordt gestart met palen en touwen, waarna het team aan de slag gaat om een stevige en effectieve katapult te bouwen. Wat is het plan? Wie neemt het voortouw? En hoe wordt er gezorgd voor een krachtig eindresultaat?

Vlot bouwen & varen

De opdracht is om een stevig vlot te bouwen en de opdracht juist uit te voeren. Het team krijgt tonnen, palen en touwen en we kunnen starten. Plan van aanpak en samenwerking staan centraal. Wie bouwt het stevigste vlot en zet de juiste koers uit om de opdracht op te lossen?

Gekoppeld Canadees kanovaren

Een kanotocht met een doel. Eerst moet er van de Canadese kano’s een stabiel catamaran vaartuig worden gebouwd. Hierna gaat men op pad om de Schengekreek te ontdekken en de kompas opdrachten op te lossen. 

Krat stapelen

De stapelaar krijgt een intergraal klimgordel aan en gaat voor een zo hoog mogelijke stapel kratten waar hij op balanceert. Het team zorgt voor de zekering en dus zijn veiligheid, aanwijzing en het aangeven van de kratten. Een eenmansprestatie die alleen mogelijk is door samenwerking. 

Bamboe building / Bamboestieken

Bamboestokken en elastiek. Aan de hand van eigen verzinsels of onze bouwvoorstellen maken we hier het teambuildingsonderdeel bij uitstek van. Werk zo goed mogelijk samen om je eigen creatie te bouwen.

Voorbeeld programma

14:00 Aankomst en ontvangt met koffie/thee*, doornemen doelstelling
14:30 Start Teambuildings parcours 
15:30 Evaluatie en tijd voor een drankje
15:45 Start keuze activiteit
17:00 Afsluiten en/of start barbecue*

*drankjes/barbecue zijn niet inbegrepen.

Suggestie

Onze huistraiteurs kunnen na afloop van deze onvergetelijke introductiedag bijvoorbeeld een welverdiende barbecue voor je verzorgen, waarbij het gezellig natafelen is in de juiste ambiance. 

Gang van zaken

In onderling overleg, mede afhankelijk van de wensen, doelstelling en het aantal deelnemers, wordt het gezelschap door jou of door ons in meerdere teams onderverdeeld. Het aanbevolen aantal deelnemers per team is tussen de 10 en 20. Alle onderdelen zijn zodanig opgebouwd, dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om op een prettige en verantwoorde wijze aan elke activiteit mee te doen.

De activiteiten vinden plaats in een schitterend (wind)beschut gebied en kunnen onder vrijwel alle weersomstandigheden worden uitgevoerd. 

Begeleiding & instructies 

Alle activiteiten worden door onze instructeurs begeleid. Er worden geen specifieke eisen gesteld aan ervaring of conditie. Het programma neemt 3 uur in beslag.

Prijs en voorwaarden
  • Prijs 3 uur teambuilding va. 8 deelnemers 35,50 p.p.
  • Prijs 3 uur teambuilding va. 25 deelnemers 27,50 p.p.

Extra's

  • Zeeuwse koffie en een Zeeuwse bolus 2,75 p.p.
  • Lunch va. 7,50 p.p.
  • Barbecue va. 19,50 p.p.
  • Hamburgermenu met frisdrank 9,- p.p.
  • Zie voor meer informatie menukaart groepen.

Voorwaarden

Als voorwaarde voor deelname stellen we dat alle activiteiten geheel op eigen risico geschieden.

Deelnemers aan kano-activiteiten moeten kunnen zwemmen. Niet-zwemmers kunnen met behulp van een zwemvest gebruik maken van een roeiboot of een waterfiets. Zorg ervoor dat uw gezelschap voldoende verzekerd is en sluit eventueel een collectieve- en annuleringsverzekering af.

Informatie aanvragen Boeken

Impressie